PARTNERZY
PARTNERZY MERYTORYCZNI
MEDIA
ORGANIZATOR
 
Prelekcja
Zaangażowanie ma znaczenie! – wyzwania w budowaniu poż±danych postaw w¶ród pracowników 2010
David Zinger | David Zinger Employee Engagement Associates

9.30-10.30
Zaangażowanie pracowników jest kluczowym podej¶ciem, metod± oraz sposobem zarz±dzania i pracy w nadchodz±cej dekadzie. Zaangażowanie pracowników to autentyczne relacje osób zatrudnionych, przekładaj±ce się na konkretne rezultaty licz±ce się zarówno dla organizacji, jak i dla jednostki.

Zaangażowanie pracowników jest to sztuka i nauka autentycznego angażowania personelu w strategie, role, działania, w organizacji, społeczno¶ci, w relacji z klientami oraz d±żenie do rozwoju, energii i szczę¶cia, aby zmienić pracę w rezultaty. Na pracowników nie działaj± już dawne metody zarz±dzania i kontroli, a zaangażowanie i rozmowy motywuj±ce oferuj± organizacjom oraz liderom nowe, wymagaj±ce narzędzie służ±ce do kreowania znacz±cych rezultatów w 2010 roku. Narzędzia te obejmuj± różnorodne obszary, od klarownej komunikacji na temat celów i wyzwań dla organizacji, aż po częste interakcje i wytężon± pracę.

Zaangażowanie pracowników można osi±gn±ć, je¶li okaże się ono korzy¶ci± dla wszystkich: organizacji, liderów, menedżerów, pracowników, klientów i udziałowców. Je¶li oczekujemy zaangażowania w¶ród pracowników, tego samego pracownicy oczekuj± od organizacji i menedżerów.

Prezentacja przedstawi uczestnikom:
1.¦wiatowe trendy w budowaniu zaangażowania pracowników
2.Kluczowe korzy¶ci wynikaj±ce z angażowania pracowników dla biznesu czy aspektów finansowych, jak i dla samego pracownika.
3.Dynamiczny, zrozumiały model budowania zaangażowania
4.Kluczowe kroki, jakie organizacja, liderzy I jednostki powinny podj±ć, aby zbudować zaangażowanie u siebie I swoich pracowników.
5.Prognozy na przyszło¶ć budowania zaangażowania pracowników w 2010r.

Prelegent posłuży się danymi statystycznymi, historiami oraz osobistym do¶wiadczeniem, aby pomóc uczestnikom rozpoznać i zacz±ć warto¶ciowe działanie w obszarze budowania postaw pracowników w nowej dekadzie.
specjalizuje się i doradza w obszarze psychologii zarz±dzania. Przez 33 lata wykładał na Uniwersytecie w Manitoba, jak również prowadził projekty doradcze z zakresu human resources oraz rozwoju kariery w ramach firmy Seagram Ltd Canada. Przez ostatnie 10 lat doradzał w kwestii przywództwa i zarz±dzania zarówno na uczelniach wyższych, jak i prywatnych firmach oraz instytucjach państwowych. David Zinger jest twórc± strony internetowej wwww.davidzinger.com, na której zamieszonych jest ponad 900 artykułów, filmów, wierszy i komiksów zwi±zanych z zaangażowaniem pracowników i przywództwem.
David Zinger Employee Engagement Associates
Założone Davida Zingera stowarzyszenie The Employee Engagement Network zrzesza ponad 1850 członków z całego ¶wiata, koncentruj±c się na tematyce zaangażowania pracowników.Misj± stowarzyszenia jest dostarczanie bezpłatnych materiałów edukacyjnych dla pracowników, menedżerów I organizacji.
 
Oddzwaniamy
Zostaw swój numer telefonu, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie!
Kiedy mamy oddzwonić?
        
 
Pobierz ofertę
Zostaw swoje dane i pobierz ofertę: