PARTNERZY
PARTNERZY MERYTORYCZNI
MEDIA
ORGANIZATOR
 
Warsztaty

Praktyczne, całodniowe warsztaty przygotowanie specjalnie dla Uczestników projektu Business Knowledge Events "Postawy Pracownicze" przez wiod±ce firmy szkoleniowe w Polsce, odbęd± się w dniu 26 stycznia 2010 w Knowledge Village w Warszawie. Maj± one na celu dostarczenie narzędzi oraz wypracowanie umiejętno¶ci niezbędnych do rozwoju osobistego reprezentantów działów HR oraz działów komunikacji wewnetrznej.


Warsztaty odbywaj± się w godzinach 9.00 – 17.00.

2010-01-26
Ewa Bernacka |  Nowe Horyzonty ¦wiat Sukcesu

Gratyfikacje pozafinansowe w odczuciu pracowników kształtuj± wizerunek firmy jako dbaj±cej o własny personel. Wyzwalanie w pracownikach tak poż±danej przez firmę wydajno¶ci, bardziej efektywnej pracy, zaangażowania i kreatywno¶ci powinno dotyczyć pracowników wszystkich poziomów, w tym „podstawowego”. Bez nich nawet najlepsza kadra zarz±dzaj±ca może sobie nie poradzić. Warto więc przyjrzeć się temu, jak zaprojektować pozapłacowy system motywacyjny dla takich wła¶nie pracowników....  » 

2010-01-26
Ewa Bana¶ |  Nowe Motywacje Sp. z o.o.
Andrzej Trutkowski |  Nowe Motywacje Sp. z o.o.

Zaangażowani pracownicy to Ľródło trwałej przewagi konkurencyjnej. Wielu menedżerów stawia sobie pytanie jak to osi±gn±ć: jak z biernych i niezaangażowanych pracowników uczynić zaangażowanych i jak utrzymać w dłuższej perspektywie zaangażowanie tych, którzy s± zaangażowani.

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów wzbudzania i podtrzymywania zaangażowania jest dopasowanie działań motywacyjnych szefa do indywidualnych potrzeb pracownika. Jednak największ± sztuk± jest dotarcie...  » 

 
Oddzwaniamy
Zostaw swój numer telefonu, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie!
Kiedy mamy oddzwonić?
        
 
Pobierz ofertę
Zostaw swoje dane i pobierz ofertę: